Ohjelmistot ajanhallintaan

Tällä sivustolla kerromme erilaisista sähköisistä työkaluista, joista saattaisi olla hyötyä sinullekin. Erilaiset ohjelmistot pitävät maailman liikkeessä. Monet toiminnoista sekä henkilökohtaisessa arjessamme että liike-elämän kaikilla osa-alueilla ovat riippuvaisia ohjelmistoista. Ne voivat linkittyä toisiinsa joko kalenteri-ohjelmien ja sähköpostiohjelmien tapaan suoraan, tai muodostaa kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi nettikasinot.

Varaamme lääkäriaikoja, teemme pöytä- ja lippuvarauksia sekä käytämme sähköistä ajanvarausta vapaa-ajan harrasteissa. Vaikka tavoittaisimme kampaajan puhelimitse, niin viimeistään hän näpyttelisi ajanvarauksemme tiedot digitaaliseen järjestelmään. Erilaiset ohjelmistot ja sovellukset ovat tärkeitä työvälineitä yrityksille ja työntekijöille, mutta niistä on paljon hyötyä myös asiakkaiden näkökulmasta. Yksityiselämäämme ohjelmistot vaikuttavat monipuolisesti, mutta usein huomaamme sen vasta teknisissä vikatilanteissa, kun jokin ei sujukaan.

Ajanhallinta voi olla haastavaa etenkin projektityöskentelyssä, jossa toimitaan useiden asiakasryhmien ja alihankkijoiden kanssa. Ikäkaudesta riippumatta ihmisellä on monta rautaa tulessa ja paljon muistettavaa, eikä kiire ota hellittääkseen välttämättä vielä eläkeiässäkään – usein eläköityneet viettävät elämänsä kiireisintä aikaa, koska he hoitavat ikääntyneitä vanhempiaan ja oman jälkikasvunsa lapsia. Arjen hektisyys ei kosketa vain keski-ikäisiä uraputkessa pärjääviä vanhempia, vaan yhtälailla työttömiä, vapaaehtoisia järjestötyöntekijöitä, opiskelijoita, ero- ja uusperheitä sekä kouluikäisiä.

Ruuhkavuodet voivat alkaa aiemmin ja päättyä myöhemmin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Samalla yhä useammat perustoiminnot painottuvat sähköisiin palveluihin ja toimintoihin. Lisäksi informaatiotulva, kiihkeä kehitys sekä virikkeiden ja velvoitteiden määrä asettavat muistikapasiteettimme koetukselle. Elämäntavat vaikuttavat jaksamiseen, mutta aina olosuhteisiin ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa. Elämä voi vaikuttaa kaoottiselta, kun me täyttä elämää suorittavat ihmiset yritämme epätoivoisesti pitää kiinni kaikista langoista ja punoa niistä aukottomasti toimivaa kudelmaa.

Muodostamme myös eräänlaisia joukkueita: työporukoita, perheitä, ystäväpiirejä ja kerhoja. Yhteisten kohtaamisten sopiminen ja vapaa-ajan sovittelu vaatii aikataulujen vertailua. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Suunnitelmien laatiminen ja etenkin niissä pysyminen onkin toisinaan miltei mahdottomalta vaikuttava tehtävä. Onneksi erilaiset ohjelmistot ja sovellukset voivat auttaa kokonaisuuden kesyttämisessä.