Okulin siirtyminen sähköisen ajanvarauksen käyttöön terveyspalveluiden osalta oli aikoinaan uutisjuttu

Kun Okuli aikoinaan, vuonna 2009, siirtyi käyttämään sähköistä ajanvarausta terveyspalveluiden varaamisessa, oli tämä uutisjutun paikka. 17. joulukuuta Yle uutisoi tästä tapahtumasta. Kerromme pähkinänkuoressa, miten kaikki oikein tapahtui.

Okulin siirtyminen sähköisen ajanvarauksen käyttäjäksi

Liperi ja Outokumpu siirtyivät maakuntansa ensimmäisinä käyttämään terveyspalveluiden sähköistä ajanvarausta ja niiden internetsivuilta pystyikin tekemään saman tien varauksen esimerkiksi ehkäisyneuvolaan tai sairaanhoitajalle. Aluksi lääkäriaikoja pystyi varaamaan netin kautta kuitenkin ainoastaan Liperin Kirkonkylän terveysaseman lääkäreille.

Millaisia ongelmia sähköiseen ajanvaraukseen ennakoitiin liittyvän?

Vaikka sähköiseen ajanvarausjärjestelmään siirtyminen onkin monen mielestä hyvä juttu ja askel kohti helpompaa ajanvaraamista, niin etukäteen siihen ennakoitiin liittyvän myös ongelmia. Nettipalveluiden laajentamiseen päätettiinkin ryhtyä vain siinä tapauksessa, että alustavat kokemukset sähköisen ajanvarausjärjestelmän käytöstä olisivat positiivisia. Myös lastenneuvoloiden mukaanottoa sähköisen ajanvarauksen piiriin harkittiin alueella.

Alueen terveysasemien resurssipulan arveltiin etukäteen voivan nousta nettivaraamisen ongelmaksi. Lisäksi lääkäriaikojen vähäisyyden pelättiin aiheuttavan ongelmia. Kun varaus tehdään verkon kautta, ei hoitohenkilöstö pääse arvioimaan hoidontarvetta, minkä vuoksi osa asiakkaista saattaa varata lääkärikäynnin turhaan.

Viime aikoina on uutisoitu melko runsaasti esimerkiksi Helsingin kaupungin hammashoidon ajanvarausjärjestelmän kohtaamista haasteista ja onkin aina hyvä tiedostaa, että jos ajanvarausjärjestelmässä esiintyy teknisiä ongelmia, voi tämä aiheuttaa runsaita ruuhkia ajanvaraukseen. Helsingissä seurauksena oli lähes kaaos ja liuta tyytymättömiä hammashoidon asiakkaita. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin onkin tärkeää varautua ennakolta mahdollisimman kattavasti.

Millaisia positiivisia asioita muutokseen arveltiin etukäteen liittyvän?

Vaikka sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönottoon epäiltiin liittyvän vaikeuksia, niin sen toivottiin myös helpottavan terveysasemien puhelinruuhkia, jotka yltyivät ajoittain erittäin pahoiksi. Uuden järjestelmän kautta asiakkaille avautui mahdollisuus varata aika myös virka-ajan ulkopuolisena aikana, mikä sopii varmasti monille käyttäjille.

Puhelimessa asiointi ei välttämättä ole ajankäytöllisesti kovin tehokasta, minkä vuoksi monissa yrityksissä onkin siirrytty hoitamaan ajanvaraus lähinnä sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Okulissa sähköinen ajanvarausjärjestelmä oli kuitenkin ainakin aluksi ainoastaan täydentämässä puhelinpalveluja eikä kokonaan korvaamassa niitä. Onkin huomattu, että esimerkiksi monet vanhukset asioivat mieluummin puhelimitse kuin sähköisten järjestelmien kautta. Kaikilta ei välttämättä vieläkään löydy kotoa nettiyhteyttä laitteineen. Onkin hyvä, että tarjolla ovat molemmat vaihtoehdot!